USLUGA ŠTANCANJA

Štanca je alatna mašina za obradu štancanjem i sastoji se od gornjeg pomičnog sklopa pričvršćenog na pritiskivalo prese i donjeg nepomičnog sklopa pričvršćenog na radni stol prese. Radni ili rezni elementi štance su žigovi ugrađeni u gornji sklop i matrica u donji sklop.
Štance se koriste uglavnom u serijskoj i masovnoj proizvodnji. Klasa tačnosti koja se dobije je od IT11 do IT9. Vrijeme izrade je mnogostruko kraće u odnosu na mašinsku obradu odvajanjem čestica.

Ekscentar prese na kojima vršimo usluge štancanja su:
-25t
-32t
-50t
-63t
-100t
-200t