USLUGA SJEČENJA LIMA

-Sečenje lima na mašinskim makazama – od 0.4 do 10mm , dužina do 2000mm.
-Sečenje lima na hidrauličnim makazama – od 0.4 do 6mm, dužina do 2500mm.