USLUGA SAVIJANJA LIMA

Savijanje spada u grupu postupaka oblikovanja deformisanjem koji se najčešće primjenjuje, pretežno se savija u hladnom stanju. Savijanje je deformisanje obratka pod određenim uglom u novi oblik.